Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Συγκριτικός βαθμός Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομαστική αψελός αψελέσσα αψελόν


Ονομαστική αψελότερος αψελοτερέσσα αψελότερον

Γενική αψελόνος/αψελή αψελέσσας αψελού


Γενική αψελοτέρου αψελοτερέσσας αψελοτέρου

Αιτιατική αψελόν αψελέσσαν αψελόν


Αιτιατική αψελότερον αψελοτερέσσαν αψελότερον
Πληθυντικό

Πληθυντικό
Ονομαστική αψελοί αψελοί αψελά


Ονομαστική αψελότεροι αψελότεροι αψελότερα

Γενική αψελιών αψελιών αψελιών


Γενική αψελοτέρων αψελοτέρων αψελοτέρων

Αιτιατική αψελούς αψελούς αψελά


Αιτιατική αψελοτέρους αψελοτέρους αψελότερα