Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Συγκριτικός βαθμός Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομαστική χαμηλό χαμηλέσσα χαμηλό


Ονομαστική χαμηλότερο χαμηλοτερέσσα χαμηλότερο

Γενική χαμηλόνος/χαμηλή χαμηλέσσας χαμηλού


Γενική χαμηλοτέρου χαμηλοτερέσσας χαμηλοτέρου

Αιτιατική χαμηλό χαμηλέσσαν χαμηλό


Αιτιατική χαμηλότερο χαμηλοτερέσσαν χαμηλότερο
Πληθυντικό

Πληθυντικό
Ονομαστική χαμηλοί χαμηλοί χαμηλά


Ονομαστική χαμηλότεροι χαμηλότεροι χαμηλότερα

Γενική χαμηλίων χαμηλίων χαμηλιών


Γενική χαμηλοτέρων χαμηλοτέρων χαμηλοτέρων

Αιτιατική χαμηλούς χαμηλούς χαμηλά


Αιτιατική χαμηλοτέρους χαμηλοτέρους χαμηλότερα