Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Συγκριτικός βαθμός Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομαστική ψελός ψελέσσα ψελόν


Ονομαστική ψελότερος ψελοτερέσσα ψελότερον

Γενική ψελόνος/ψελή ψελέσσας ψελού


Γενική ψελοτέρου ψελοτερέσσας ψελοτέρου

Αιτιατική ψελόν ψελέσσαν ψελόν


Αιτιατική ψελότερον ψελοτερέσσαν ψελότερον
Πληθυντικό

Πληθυντικό
Ονομαστική ψελοί ψελοί ψελά


Ονομαστική ψελότεροι ψελότεροι ψελότερα

Γενική ψελιών ψελιών ψελιών


Γενική ψελοτέρων ψελοτέρων ψελοτέρων

Αιτιατική ψελούς ψελούς ψελά


Αιτιατική ψελοτέρους ψελοτέρους ψελότερα