Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική γαβούν γαβούνια
Γενική γαβουνή γαβουνίων
Αιτιατική γαβούν γαβούνια