Ονομαστική χαμελά
Γενική χαμελιών
Αιτιατική χαμελά