Ονομαστική χαμηλά
Γενική χαμηλιών
Αιτιατική χαμηλά