Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική καβούνι καβούνια
Γενική καβουνή καβουνίων
Αιτιατική καβούνι καβούνια