Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική καβούνιν καβούνια
Γενική καβουνή καβουνίων
Αιτιατική καβούνιν καβούνια