Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική καβούν' καβούνια
Γενική καβουνή καβουνίων
Αιτιατική καβούν' καβούνια