Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική κουθούρι κουθούρια
Γενική κουθουρή κουθουρίων
Αιτιατική κουθούρι κουθούρια