Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική λαγγευτέρα λαγγευτέρες/λαγγευτέρας/λαγγευτέραι/λαγγευτεράδες
Γενική λαγγευτέρας/λαγγευτερή λαγγευτερίων
Αιτιατική λαγγευτέραν λαγγευτέρες/λαγγευτέρας