Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική λαγγευτήρα λαγγευτήρες/λαγγευτήρας/λαγγευτήραι/λαγγευτηράδες
Γενική λαγγευτήρας/λαγγευτηρή λαγγευτηρίων
Αιτιατική λαγγευτήραν λαγγευτήρες/λαγγευτήρας