Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική λαγγευτό λαγγευτά
Γενική λαγγευτή λαγγευτίων
Αιτιατική λαγγευτό λαγγευτά