Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική λαγγευτόν λαγγευτά
Γενική λαγγευτή λαγγευτίων
Αιτιατική λαγγευτόν λαγγευτά