Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική λαγγευτός λαγγεύτ/λαγγευτοί
Γενική λαγγευτή λαγγευτίων
Αιτιατική λαγγευτόν λαγγεύτς