Ενικό Πληθυντικό
Ονομαστική πεπόνιν πεπόνια
Γενική πεπονή πεπονίων
Αιτιατική πεπόνιν πεπόνια