Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Συγκριτικός βαθμός Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομαστική ψηλό ψηλέσσα ψηλό


Ονομαστική ψηλότερο ψηλοτερέσσα ψηλότερο

Γενική ψηλόνος/ψηλή ψηλέσσας ψηλού


Γενική ψηλοτέρου ψηλοτερέσσας ψηλοτέρου

Αιτιατική ψηλό ψηλέσσαν ψηλό


Αιτιατική ψηλότερο ψηλοτερέσσαν ψηλότερο
Πληθυντικό

Πληθυντικό
Ονομαστική ψηλοί ψηλοί ψηλά


Ονομαστική ψηλότεροι ψηλότεροι ψηλότερα

Γενική ψηλιών ψηλιών ψηλιών


Γενική ψηλοτέρων ψηλοτέρων ψηλοτέρων

Αιτιατική ψηλούς ψηλούς ψηλά


Αιτιατική ψηλοτέρους ψηλοτέρους ψηλότερα