Ενικό Πληθυντικό Μετοχή Ενικό
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Ενεστώτας Οριστική 1 δουκαλεύκομαι δουκαλεύκουμες

Ονομαστική δουκαλεμένος δουκαλεμένα δουκαλεμένον


2 δουκαλεύεσαι δουκαλεύκεσνε

Γενική δουκαλεμένου δουκαλεμένας δουκαλεμένου


3 δουκαλεύεται δουκαλεύκουνταν

Αιτιατική δουκαλεμένον δουκαλεμέναν δουκαλεμένον
Υποθετική 1 να δουκαλεύκομαι να δουκαλεύκουμες
Πληθυντικό

2 να δουκαλεύεσαι να δουκαλεύκεσνε

Ονομαστική δουκαλεμέν/δουκαλεμένοι δουκαλεμέν δουκαλεμένα


3 να δουκαλεύεται να δουκαλεύκουνταν

Γενική δουκαλεμένων δουκαλεμένων δουκαλεμένωνΑιτιατική δουκαλεμένς δουκαλεμένς δουκαλεμένα
Μέλλοντας 1 Οριστική 1 θα δουκαλεύκομαι θα δουκαλεύκουμες2 θα δουκαλεύεσαι θα δουκαλεύκεσνε3 θα δουκαλεύεται θα δουκαλεύκουνταν
Παρατατικός Οριστική 1 εδουκαλεύκουμουν εδουκαλεύκουμνες2 εδουκαλεύκουσουν εδουκαλεύκουσνε3 εδουκαλεύκουτουν εδουκαλεύκουνταν
Αόριστος Οριστική 1 εδουκάλευτα εδουκαλεύταμε2 εδουκάλευτες εδουκαλεύτετε3 εδουκάλευτεν εδουκαλεύταν

Υποθετική 1 να δουκαλεύτω να δουκαλεύτουμε2 να δουκαλεύτς να δουκαλεύτετε3 να δουκαλεύτ να δουκαλεύτνε

Προστακτική 2 δουκαλεύτ δουκαλευτέστεν3 ας (να) δουκαλεύκετε ας (να) δουκαλεύκουνταν
Μέλλοντας 2 Οριστική 1 θα δουκαλεύτω θα δουκαλεύτουμε2 θα δουκαλεύτς θα δουκαλεύτετε3 θα δουκαλεύτ θα δουκαλεύτνε